Điều khoản sử dụng


Chào mừng bạn đã đến với website của CÔNG TY TNHH FUZITAVN. Trước khi sử dụng website bạn phải chắc rằng đã đọc và chấp nhận tất cả các điều khoản trong Điều khoản sử dụng này của chúng tôi, bao gồm cả chính sách bảo mật.

Trang web này thuộc quyền sỡ hữu và được vận hành bởi CÔNG TY TNHH FUZITAVN. Bạn hãy xem kỹ các thuật ngữ và các điều khoản một cách cẩn thận, các điều khoản này được ban hành bởi CÔNG TY TNHH FUZITAVN và được áp dụng khi bạn sử dụng trang website. Lưu ý rằng trang web này được xây dựng nhằm phục vụ truy cập trên phạm vi toàn cầu đối với người sử dụng.

Bạn cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong Điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng website www.fuzitavn.com Khi bạn truy cập và sử dụng vào website fuzitavn.com có nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản này. Nếu không đồng ý với bất cứ quy định nào thì bạn không nên sử dụng website fuzitavn.com

Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều khoản sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Chính sách và Điều khoản được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó. Việc truy cập vào trang web này có điều kiện theo sự đồng ý của bạn rằng toàn bộ những thông tin trên trang web và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và rằng mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các tòa án Việt Nam.
 
Trang web này chỉ dùng để cung cấp thông tin sản phẩm chứ chúng tôi không phải nhà sản xuất. Vì vậy những đánh giá, nhận xét về sản phẩm hiển thị trên website là ý kiến cá nhân của khách hàng, không phải của chúng tôi.
 
Hạn chế sử dụng

CÔNG TY TNHH FUZITAVN không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

- Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.

- Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác, hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

- Gây rối trật tự công cộng, hoặc phạm pháp hình sự.

- Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

- Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.

- Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.

- Sử dụng các loại robot, thiết bị tự động hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

- Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.

- Bất kỳ hành động nào không hợp pháp hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.

- Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.


Cập nhật: 19/06/2024 23:12)